Generel information


  • Værdibeviset fremsendes umiddelbart efter dit køb.
  • Samarbejdspartneren er P1APEX. Tjenesteydelsen leveres af samarbejdspartneren. SportsCarBooking er derfor ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnerens levering af tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
  • Du har 14 dages returret efter dit køb. Herefter frafalder muligheden for at få dit værdibevis refunderet. SportsCarBooking eller partner kan ikke holdes ansvarlige for travle perioder. SportsCarBooking anbefaler derfor, at du booker umiddelbart efter dit køb.
  • Ved køb finder købelovens mangelsregler anvendelse.
  • SportsCarBooking er udelukkende formidler af dette tilbud. Alle spørgsmål vedrørende gavekortet bedes rettet til nedenstående:

Aftalepart:
P1APEX
Tlf.: +45 40 600 691
E-mail: support@p1apex.dk